Quina és la pregunta?

Campanya gràfica
2016

Imatge per a la IV Jornada de Laboratori de Lectura de la Biblioteca de Roca Umbert de Granollers. El lema de les jornades d'enguany és ¿Quina és la pregunta? aludint a les qüestions que hem de plantejar als/les més petits/es per tal de despertar en ells/es el pensament crític i una visió més completa i complexa de les coses. Així doncs, plantejo un qüestionari abstracte on cada participant podrà lliurament marcar la opció que consideri correcta. 

La campanya es concreta en cartells, tarjetons informatius, pancartes, currículums dels ponents, adaptacions de la imatge per xarxes i web i una intervenció en el vidre de la façana de la biblioteca. 

Client: Biblioteca Roca Umbert de Granollers.